Tag Archive | Språk

Penn eller tastatur?

Foto: Butch Dalisay, Flickr.com CC BY-NC-ND

Kan tastaturet nokon gong erstatte pennen? Det enkle svaret er nei. Les meir …

Språk og medium

Vi er inne i i eit sosialt eksperiment. Korleis vil dei nye media endre måten vi skriv, les og lærer på sikt? Blir vi klokare eller dummare? Vi har heile verda nær sagt i handa gjennom mobilen, og vi kan enkelt finne ut det vi lurer på. Samstundes er det ein flaum av informasjon frå alle kantar, mobilen pip og blinkar, vi les, svarar, blir avbrotne, responderer, skal lese ein artikkel som er delt, men har plutseleg følgt tre ledd med lenker bort frå artikkelen vi byrja på.
Les meir …

Men språket mitt får du aldri

Stadig kjem nye ord i bruk i språket vårt. Importord, oftast engelske, blir i vår digitale og grenselause verd raskt tatt opp i daglegtalen. Nye ord dukkar opp når det har skjedd ei nyvinning materielt eller immaterielt – kort sagt kjem nye ord til fordi behovet er der. Logisk nok er mange av dei nye orda knytt til dataverda. Enkelt og greitt fordi det er eit felt der det heile tida skjer noko nytt.
Les meir …

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.