Tag Archive | Digital kvardag

Ein verdsvev og fem høner

Illustrasjon: Stina Aasen Lødemel Grafiske element, alle henta frå freeimages.com: foto fjør: Marcin Rybarczyk, foto høne: Michal Zacharzewski, foto høne utsnitt: Cristina Moldovanu

Ein skal ikkje tru alt ein høyrer, og heller ikkje alt ein les. I dagens informasjonssamfunn er det ikkje alltid lett å sile ut fjørene. Les meir …

Penn eller tastatur?

Foto: Butch Dalisay, Flickr.com CC BY-NC-ND

Kan tastaturet nokon gong erstatte pennen? Det enkle svaret er nei. Les meir …

NFC – kontaktlaus betaling og andre bruksområde

Har du høyrt om NFC og kva det kan brukast til? NFC er noko som vil kome inn i kvardagen vår meir og meir, og det kan derfor vere nyttig med ein introduksjon om kva NFC er for noko og kva det kan nyttast til.

Les meir …

Men språket mitt får du aldri

Stadig kjem nye ord i bruk i språket vårt. Importord, oftast engelske, blir i vår digitale og grenselause verd raskt tatt opp i daglegtalen. Nye ord dukkar opp når det har skjedd ei nyvinning materielt eller immaterielt – kort sagt kjem nye ord til fordi behovet er der. Logisk nok er mange av dei nye orda knytt til dataverda. Enkelt og greitt fordi det er eit felt der det heile tida skjer noko nytt.
Les meir …

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.