Archive | september 2013

Android Device Manager

For ein månads tid sidan kom Google med eit verktøy som gjer at du kan spore Android-mobilen din frå ei nettside, eller få den til å ringe høgt i inntil fem minutt om du har forlagt den i nærleiken. Er den stolen eller håpet ute for å finne den igjen, kan du òg fjernslette innhaldet på mobilen. Tenesta heiter Android Device Manager, og er du Android-brukar, bør du verkeleg kjenne til denne! Les meir …

QR-koder – kva skal vi med dei?

Så var det desse QR-kodane, då.. Er dei gårsdagens nyheit eller ubrukte mulegheiter? Min påstand er begge delar. Og eg skal prøve å forklare kva eg meiner med det. Les meir …

Ein rask prat om Snapchat

Har du ein ungdom i huset, veit du nok kva eg pratar om. Appen Snapchat har blitt veldig populær. Les meir …

Batteritid på smarttelefonar

Tom for straum? Med dagens smarttelefonar er det eit kjent problem. Medan vi ventar på teknologien som gir smarttelefonane lengre batterikapasitet, kan vi ta andre hjelpemiddel i bruk.

Les meir …

Test: Naudladar MiTone MITPP20

«Nokon som har ein ladar til iPhone?» Du har heilt sikkert fått spørsmålet – eller spurt det sjølv – på jobben, på festen eller i andre samanhengar. Med dagens smarttelefonar er batteritida eit gjennomgåande problem. Beste tips: Kjøp ein naudladar. Eg har testa MiTone sin modell MITPP20. Les meir …

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.